ФАКУЛТЕТ "КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА"

FACULTY OF TELECOMMUNICATION AND ELECTRICAL EQUIPMENT IN TRANSPORT

Тел.: +3592/ 9709-451; e-mail: f_ket@vtu.bg

Инспектор учебна дейност: +3592/ 9709-271; e-mail: huzunova@vtu.bg