Катедра "Съобщителна и осигурителна техника и системи"

Department of Telecommunications and Safety Equipment and Systems

Tel.:+3592/9709-404; e-mail: cotc@vtu.bg