Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта"

Department of Electrical Equipment in Railway Transport

Tel.:+3592/9709-373; e-mail: eet@vtu.bg