Катедра "Електротехника и физика"

Department of Electrical Engineering and Physics

Tel.:+3592/9709-390; e-mail: ef@vtu.bg