Катедра "Математика и информатика"

Department of Mathematics and Computer Science

Tel.:+3592/9709-492; e-mail: math@vtu.bg