ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА"

FACULTY OF MACHINERY AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT

Тел.: +3592/ 9709-493; e-mail: f_tctt@vtu.bg

Инспектор учебна дейност: +3592/ 9709-308; e-mail: janet@vtu.bg