Катедра "Транспортна техника"

Department of Transport Equipment

Tel.: +3592/9709-396; e-mail: tt@vtu.bg