Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Department of Material Handling and Construction Machines

Tel.: +3592/9709-485; e-mail: ptsms@vtu.bg