Катедра "Транспортно строителство и съоръжения"

Department of Transport Construction and Equipment

Tel.: +3592/9709-441 e-mail: ts@vtu.bg