Катедра "Машинни елементи, материалознание и химия"

Department of of Machine Elements and Chemistry

Tel.:+3592/ 9709-483; e-mail: memh@vtu.bg