Катедра "Хуманитарни науки и чужди езици"

Department of Humanities

Tel.:+3592/ 9709-331; e-mail: hnce@vtu.bg