Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Department of Technology, Organization and Management of Transport

Tel: 02/9709-462; e-mail: tout@vtu.bg